Quy định mới về việc tiến cử hàng tại khu vực ăn chơi miền nam

  • Thread starter Hitler
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hitler

Hitler

Nationalsozialismus
VIP Thanh Lâu
Áp dụng cho 2 box gái gọi cao cấp sg và gái gọi tuyển chọn sài gòn

Tất cả các bánh ứng cử hàng vào 2 box gái gọi tuyển chọn và gái gọi cao cấp đều phải tuân thủ những yêu cầu sau đây:

1. report đúng luật
Mẫu : https://thanhlau.com/quy-dinh-ve-thong-nhat-mau-report-moi-cac-banh-nghiem-tuc-thuc-hien.t8293
2. Gửi 3 ảnh không che rõ mặt của hàng
3. Ảnh lên bài tiến cử ít nhất 12 ảnh trong đó tối thiểu phải có 3 ảnh nude thể hiện rõ 3 vòng của hàng.
Ngoài ra bánh phải gửi cho mod bộ ảnh gốc không chỉnh sửa của hàng.
Sau khi thỏa mãn 3 điều kiện trên mod sẽ căn cứ vào đó để set duyệt cho hàng, thiếu 1 trong các điều kiện trên, đương nhiên sẽ ko được duyệt.

Các bánh quản lý hàng phải có trách nhiệm thông báo cho bqt nắm được hàng làm hay nghỉ hàng tuần để bqt nắm được tình hình hoạt động của hàng, sau 1 tuần nếu không nhận được thông báo mod sẽ move toàn bộ những bài không thông báo đó vào bảo tàng theo quy định.

Trân trọng​
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top